HİKAYEMİZ

HİKAYEMİZ

Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin temelleri 1982 yılında Sakıp Sabancı ve Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından atıldı. İlk kurulduğunda Türkiye Spastik Çocuklar Derneği altında faaliyetlerini sürdüren Özel Olimpiyatlar Türkiye, 26 Kasım 2002 yılında, Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (ÖSSED) ismi ile özerk bir statü kazandı. Sakıp Sabancı, Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Dilek Sabancı’nın kurucu üyelikleriyle hayata kazandırılan bu yeni dernek tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği çalışmalarıyla başına ‘Türkiye’ adını da alarak Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) resmi adına kavuştu.

40 yılını ardında bırakan bu büyük organizasyon o yıllardan beri tüm faaliyetlerini global bir sivil toplum kuruluşu markası olan Özel Olimpiyatlar Türkiye adı ile başarı ile yürütüyor.

Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinde çeşitli sürdürülebilir etkinlikler ve projeler yürüten Özel Olimpiyatlar Türkiye, aynı zamanda düzenlenen Avrupa Yaz Oyunları ve Dünya Yaz Oyunları’na da düzenli olarak katılarak çalışmalarını uluslararası arenaya taşıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de devletin, kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, gönüllülerin ve özel sektörün desteğiyle başarı kazanıyor ve gelişiyor. Özel Olimpiyatlar Türkiye, daha fazla spor dalında, daha geniş bir coğrafyada, daha çok sayıda özel eğitim gereksinimi olan bireye ulaşmayı hedefliyor.

Neden Spor?

Zihinsel engel, engel grupları arasında en sık karşılaşılan grup olmasına rağmen özel eğitim gereksinimi olan bireyler (özel sporcu olarak adlandırıyoruz)  hakkında birçok önyargı mevcuttur. Bunların başında özel sporcuların hiçbir şey başaramayacağı inancı geliyor. Oysaki özel sporcular diğer bireyler gibi birçok spor branşında başarılı olabiliyorlar. Spor vasıtasıyla güçlerini saldırgan eğilimlere değil daha olumlu bir yöne kanalize etme şansı bulabiliyorlar. Bunun yanı sıra sosyalleşmek, toplumla bütünleşmek, özgüven kazanmak ve farklı kültürleri öğrenmek için de spor en etkili araçlardan birisi. Özel sporculara olan faydalarının yanı sıra, spor diğer bireylerin de özel sporcular hakkında olan olumsuz önyargılarını ortadan kaldırabilecek bir sosyalleşme ve kaynaşma aracı. Bu nedenle sportif faaliyetlerle onları topluma kazandırırken, zengin sosyal etkinliklerle de hayatın daha fazla içinde olmalarına yardım ediyoruz.